You are here

Aruba

Indicador destacado

Women’s participation in ministerial cabinets (Percentages)

Reports and studies

There are no results.

Fair policies

There are no results.

Latest Regulations

 • 01/01/1991 | Law / Policy

  Wetboek van Strafrecht van Aruba (Penal Code) AB 1991 no. GT 50

  Artikel 294 (Rape)
  1. Als schuldig aan schaking wordt gestraft:
  a. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, hij die een minderjarige vrouw, zonder de wil van haar ouders of voogden, doch met haar toestemming wegvoert, met het oogmerk om zich haar bezit in of buiten echt te verzekeren; b. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren, hij die een vrouw door list, geweld of bedreiging met geweld wegvoert, met het oogmerk om zich haar bezit in of buiten echt te verzekeren.
  2. Geen vervolging heeft plaats dan op klacht.
  3. De klacht geschiedt: a. indien de vrouw tijdens de wegvoering minderjarig is hetzij door haar zelf, hetzij door iemand wiens toestemming zij tot het aangaan van een huwelijk behoeft; b. indien zij tijdens de wegvoering meerderjarig is hetzij door haar zelf, hetzij door haar echtgenoot.
  4. Indien de schaker met de weggevoerde een huwelijk heeft gesloten, heeft geen veroordeling plaats dan nadat de nietigheid van het huwelijk is uitgesproken.